គ្មាន​នរណា​យល់ថា ការដាក់​សំបក​ស៊ុត​ទៅក្នុង​ម៉ាស៊ីន​កិន​ផ្លែឈើ ដើម្បី​ធ្វើ​អ្វី តែ​ពេល​ដឹង ហើយ​នោះ​ចង់​រៀនសូត្រ​តាម​ភ្លាម​មួយ​រំពេច​ – CEN