រោងចក្រ​ថ្មី​៤​ទៀតហើយ សរុប​ទុន​វិនិយោគ​ជាង​៧​លាន​ដុល្លារ និង​បង្កើត​ការងារ​ថ្មី​ជាង​១​ពាន់​កន្លែង ត្រូវបាន​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា អនុម័ត​ឲ្យ​បើក​ដំណើរការ​ – CEN