ការពិត ​៨ យ៉ាង ​របស់​ទីក្រុង​ឌូ​បៃ ដែល​សូម្បី​អ្នកជំនាញ​ក៏​មិន​ធ្លាប់​ដឹង​ដែរ​ – CEN