ទីបំផុត​! អ្នក​បង្ហោះ Drone ក្បែរ​ឧទ្ធម្ភាគចក្រ តាម​ប្រមាញ់​ព័ត៌មាន​ពី​ប្រតិបត្តិ​ការជម្លៀស​ក្មេងៗ​និង​គ្រូបង្វឹក​ទាំង​១៣ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ហើយ – CEN