នឹង​មាន​ការ​ចល័ត​កម្លាំង​កងរាជអាវុធហត្ថ ៨០០​នាក់ ពី​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ទៅ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ – CEN