អាជ្ញាធរ​អូស្ត្រាលី​ទើប​ចាប់បាន “​ជន​វាយប្រហារ​” ក្រោយ​ស្វែងរក ៨​ឆ្នាំ​មក​ – CEN