ដាក់​បញ្ជី​ឈ្មោះ លោក គង់ គាំ ជូន​តុលាការ​កំពូល​រួចរាល់​ហើយ ដើម្បី​សុំ​ផ្អាក​សកម្មភាព​នយោបាយ​៥​ឆ្នាំ​ – CEN