លោកសម រង្ស៊ី កំពុងបំពុល សភាពការណ៍​ នៅកម្ពុជា និងគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ រហូតចេញសេចក្តីប្រកាស ទាត់ចោលការប្រកាស វិលចូលគណបក្សសង្រ្គោះជាតិវិញ – CEN