ព្យាករណ៍​អាកាសធាតុ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី ១២ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ ៖ តំបន់​មាត់សមុទ្រ នៅតែ​បន្ត​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ខ្លាំង​, សូម​បង្កើន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន ! – CEN