នៅ​ពីក្រោយ​រឿង​ចម្លែក​កំពុង​កើតឡើង​នៅ​វៀតណាម ៖ គ្រាប់​ទុរេន​មានតម្លៃ ថ្លៃ​ជាង​… សាច់​វា​ច្រើនណាស់​! – CEN