ព្រះ​បដិមាករ​ព្រះ​ពោធិសត្វ នៅ​ជប៉ុន លាក់​ទុក​វត្ថុ​ចម្លែក​ចំនួន ១៨០ នៅ​ក្នុង​ព្រះកាយ ធ្វើឲ្យ​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ “​រារែក​ចិត្ត​” – CEN