អត់​ការងារ​ធ្វើ បុរស​ម្នាក់​ថតរូប​បង្ហាញលិង្គ​ក្បែរ​សាកសព​អប់រ​បស់ អតីត​ប្រធានាធិបតី​ចិន ត្រូវ​ប្រឈម​នឹង​ទោស​ប្រហារជីវិត​ – CEN