ហ៊ិ​ន ច័ន្ទនី​រ័ត្ន កាន់តែ​ស្រស់ស្អាត ក្នុង​សម្លៀកបំពាក់​ដ៏​សាមញ្ញ ធ្វើឱ្យ​ទស្សនិកជន​អត់ទ្រាំ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​ – CEN