ទួរគី មានបំណង​ចង​សម្ព័ន្ធមេត្រីភាព ជាមួយ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN