ព្រឹត្តិការណ៍​គួរឲ្យ​អស់សំណើច ៖ មិន​ខ្ចី​រវល់​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រ ប៊ែល​ហ្សិ​ក លោក Trudeau ដើរ​រំលង​សំដៅ​ទៅ​ឱប​ប្រពន្ធ​សម​ភាគី​ខ្លួន​! – CEN