តុលាការខេត្ត​សៀម​រាម ឃុំខ្លួន​ចាងហ្វាង​កាសែត​ដំណឹង​កម្ពុជា ដាក់ពន្ធនាគារ​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​ – CEN