មជ្ឈមណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាន់ខ្ពស់​នៅ Mexico បាក់​រលំ​ក្រោយ​សម្ភោ​ធ​បាន​តែ​… ៣​ខែ​ប៉ុណ្ណោះ​ (មានវីដេអូ) – CEN