កូរ៉េខាងជើង​និង​គណៈបញ្ជាការ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ត​ភ្ជាប់​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ទ​ទាក់ទង​ – CEN