ដា​ណឺ​ម៉ាក​ជម្លៀស​ពលរដ្ឋ​ពី​ភូមិ​មួយ​ទាំងមូល ព្រោះតែ​ផ្ទាំង​ទឹកកក​ដ៏​ធំ​កំពុង​រំកិល​សំដៅ​ – CEN