ចំនួន​មនុស្ស​ស្លាប់​ដោយសារ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​នៅ​ជប៉ុន បាន​កើន​ឡើងដល់ ២០៤​នាក់​ហើយ​ – CEN