ក្រុម​បំពុលសង្គម យក​វីដេអូ​ចាស់ៗ​មក​បង្ហោះ បំភ័ន្តថា មាន​ពលករ​ខ្មែរ នៅ​ថៃ កំពុង​ត្រូវបាន​សមត្ថកិច្ច​ថៃ​ដេញចាប់​ – CEN