ដាក់គុក​និង​ផ្តន្ទាទោស​តាមច្បាប់​បុរស​ម្នាក់​បោះត្រាក់​បង្កើតព័ត៌មាន​ញុះញង់​ក្នុង​គម្រោង​ចំនួន​៥៨​ទីតាំង បង្ក​ឲ្យមាន​ចលាចល​ក្នុង​សង្គម​ – CEN