អ្នកបើក​ម៉ូតូ​ម្នាក់ ធ្វេសប្រហែស ខ្វះ​ការប្រុងប្រយ័ត្ន ក្នុងពេល​ឆ្លងផ្លូវ ត្រូវ​រថយន្ត​បុក​ស្លាប់​ – CEN