បក​ស្លាក​គណបក្ស​ចេញ រថយន្ត Lexus ពាក់​ស្លាក​លេខ នគរបាល និង​ដាក់ពិន័យ​ដល់​មន្ត្រី ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​កំហុស​ – CEN