វាយប្រហារ​គ្រាប់បែក​អត្តឃាត​នៅ​នី​ហ្សេ​រី​យ៉ា ស្លាប់​យ៉ាង​តិច ១០​នាក់​ – CEN