ស្ត្រី​ម្នាក់នេះ​ចែករំលែក​គន្លឹះ​៣ ពី​វិធី​បញ្ចុះទម្ងន់ ៣៧ គ​.​ក្រ ឡើង «​ស្វែ​ល​» ក្នុង​រយៈពេល​ត្រឹមតែ ៦ ​ខែ​ – CEN