​ល្អាង​ថា​ម​ហ្លួង បាន “​ជំរុញ​” ស្នេហា​មួយ ត្រៀម​ក្លាយ​ជា​មង្គលការ​ – CEN