ប្រេ​ស៊ីល ៖ ជីក​បាន​រ៉ែ​ត្បូង​មរកត​មាន​តម្លៃ​ដល់​ទៅ​… ២៣៥​លាន​ផោន អង់គ្លេស​ – CEN