ស្នងការ​ក្រុង​ភ្នំពេញ​បញ្ជាក់ថា អង្គ​សវនាការ​រំលាយ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ដំណើរការ​ទៅ​ដោយ​រលូន រួម​នឹង​ការ​រឹតបន្តឹង​សន្តិសុខ​ – CEN