ចិន​បដិសេធ​ការចោទប្រកាន់ថា ស្ថិត​នៅ​ពីក្រោយ​រដ្ឋប្រហារ នៅ Zimbabwe – CEN