ដោះស្រាយ​គំនុំ​ចាស់ ពេល​ស្រវឹងស្រា ជួប​គ្នា​ភ្លាម ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ភ្លែត អ្នកឈ្នះ​ដេក​គុក អ្នកចាញ់​ដេកពេទ្យ​ – CEN