រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ធ្វើ​ពិធី​លែង​កូន​ត្រី​ជាង ៥ ម៉ឺន​ក្បាល ចូល​បឹង​ព្រែក​ទប់​ – CEN