ស្ត្រី​ម្នាក់​ដែល​កំពុង​ខ្វះ​លុយ ក៏​ដាច់ចិត្ត​ទៅ​បើក​កូន​ជ្រូក​របស់​កូនប្រុស​អាយុ ៨​ឆ្នាំ ហើយ​បាន​ឃើញ​ ​សំបុត្រ​សរសេរ​អក្សរ​មួយ​ឃ្លា ធ្វើឲ្យ​គាត់​រំជួលចិត្ត​យ៉ាងខ្លាំង​ – CEN