អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ប៊ែលហ្សិក​រកឃើញ “​ហ្សែ​ន​កូកាអ៊ីន​” ក្តីសង្ឃឹម សម្រាប់​ការព្យាបាល​ផ្តាច់​គ្រឿងញៀន​ – CEN