​ផ្អាក​ការធ្វើ​ចរាចរ​លើ​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤ នៅ​ចំណុច​គីឡូម៉ែត្រ​១០៦-១០៧ ជា​បណ្តោះអាសន្ន ដោយសារ​ទឹកជំនន់​ហូរ​កាត់​ផ្លូវ​ – CEN