​គ​.​ជ​.​ប មិន​អាច​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​លើ​ចំណុច ៨.១១.១ តាម​ការស្នើសុំ​របស់ គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជាធិបតេយ្យ​ – CEN