នាំគ្នា​ទៅ​ព្រហើន selfie ជាប់​ផ្លូវ​រថភ្លើង មានអី ក្មេងស្រី​ជំទង់​ម្នាក់​ត្រូវ​រថភ្លើង​វាយប្រហារ​ឡើង​សើយ​លលា​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​រន្ធត់​!! – CEN