ពិសោធន៍ ទឹកខ្មៅ​ជ្រលក់​ដៃ​មក​ពី​ឥណ្ឌា មាន​គុណភាព​ល្អ​ – CEN