ក្រុមបាល់ទាត់​«​ជ្រូកព្រៃ​»​ថៃ​ដែល​ជាប់គាំង​ក្នុង​ល្អាង​Tham Luang នឹង​ជួប​ជាមួយ​ប្រព័ន្ធ​សារព័ត៌មាន​មុនពេល​វិលត្រឡប់​ទៅ​លំ​នៅដ្ឋា​ន​វិញ​នៅថ្ងៃនេះ​ – CEN