ការ​ប្រឌិត​ព័ត៌មាន​ថា សមាគម​វៀតណាម អំពាវនាវ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​វៀតណាម ទៅ​បោះឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា , ក្រសួងមហាផ្ទៃ បើក​ស៊ើបអង្កេត និង​ប្តឹង​ទៅ​ក្រុមហ៊ុន​ហ្វេ​សប៊ុក , សមាគម​ខ្មែរ​-​វៀតណាម ទាត់​ចោល​ករណីនេះ​ – CEN