ឆមាស​ទី​១​ឆ្នាំ​២០១៨ គយ​និង​រដ្ឋាករ ប្រមូល​ចំណូល​បាន​ជាង ១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN