ភ្ញៀវ​ទេចរ​បរទេស សូម​ខ្លាច​វៀតណាម ដែល​ជិះ​ស៊ីក្លូ ត្រូវ​គេ​អាប់ “​លុយ​សែន​” ឲ្យ រើស​នំ​ដាក់​ក្នុង​ថង់ រួច​បង្ខំ​… ទារលុយ​ (មានវីដេអូ) – CEN