អ្នកនាង ខាត់ សុ​ឃីម ប្រកាស់​ដាក់លក់​ដី និង​ផ្ទះ ជាច្រើន​កន្លែង​នឹកស្មាន​មិន​ដល់ ដែល​ពុំមាន​អ្នកណាម្នាក់​បានដឹង​ពីមុន​ – CEN