ជម្លោះ​បែកផ្សែង ព្រោះ​រឿង “​ដើរ​បង្ហាញ​ឈុត bikini បណ្តើរ បំបៅ​ដោះ​កូន​បណ្តើរ​!” (​មាន​វីដេអូ​) – CEN