​បែបនេះ​អាច​ជា​ខ្មោច​… លង​ទេ​ហ្ន៎​!? (​មាន​វីដេអូ​) – CEN