នាយករដ្ឋមន្ដ្រី​អ៊ីស្រាអែល​ត្រូវបាន​រដ្ឋសភា​ដកហូត​អំណាច​ប្រកាសសង្គ្រាម​ – CEN