រុស្ស៊ី​៖UN ចាំបាច់​ត្រូវ​ពិភាក្សា​អំពី​ការបន្ធូរបន្ថយ​ទណ្ឌកម្ម​ចំពោះ​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN