ចាប់​ផ្សឹក​ព្រះសង្ឃ​ក្លែងក្លាយ​ជា​លើក​ទី​២ ក្រោយ​សុំ​បិណ្ឌ​បាត្រ​បច្ច័យ​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ យក​ទៅ​កសាង​ព្រះវិហារ​ – CEN