រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ធនធានទឹក ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​ទឹកជំនន់ នៅក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ​ – CEN