អាង​ឪពុកម្តាយ​មានទ្រព្យ​! ដក​លុយ​រាប់លាន​ដុល្លារ ដើម្បី​ផ្គាប់​តម្រូវការ​មិត្តស្រី លទ្ធផល ​ប្រឈម​ជាប់​​គុក បន្ទាប់​​លុង​​ខ្លួន​​ធ្វើ​​រឿង​​មួយ​នេះ​… – CEN